Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Wyśmierzyce

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Wyśmierzyce, tj. samochód ciężarowy STAR 266.

Szczegółowe informacje na stronie: http://bip.wysmierzyce.pl/ogloszenia,12_2021-8_88