Ogłoszenie dotyczące budowy gazociągu

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. strategicznej inwestycji infrastrukturalnej polegającej na budowie gazociągu Gustorzyn-Wronów, Etap III, Rawa Mazowiecka -Wronów, w dniach od 15 do 22 czerwca 2020 r.  planujemy organizację cyklu spotkań konsultacyjnych. Wyżej wymienione przedsięwzięcie zostało wpisane na unijną listę Projektów wspólnego zainteresowania „PCI”.  Działania promocyjno-informacyjne przedsięwzięć PCI są określone w Rozporządzeniu RE Nr 347/2013, oraz w zatwierdzonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (dawne Ministerstwo Energii) Koncepcji Udziału Społeczeństwa, dedykowanej dla w/w Projektu.

Z uwagi na ogłoszony na terenie RP stan epidemii koronawirusa, GAZ-SYSTEM S.A. w trosce o bezpieczeństwo interesariuszy, oraz realizując obowiązek informacyjny postanowił o organizacji spotkań konsultacyjnych w formie wideokonferencji on line na platformie Microsoft Teams. Jednocześnie wyjaśniamy, że GAZ-SYSTEM jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Klimatu i monitoruje znoszone obostrzenia, które publikowane są m.in. na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania. Nadal nie zostało zniesione przez Rząd RP obostrzenie dotyczące organizacji spotkań, tych wewnątrz pomieszczeń, które mają charakter konsultacji społecznych.

Mając na uwadze powyższe i postępujące prace projektowe, oraz chcąc dochować należytej atencji interesowi społecznemu postanowiliśmy, że spotkania konsultacyjne odbędą się w zakładanym terminie w formule on line.  Są one organizowane dla przedstawicieli samorządów lokalnych, właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy inwestycji. GAZ-SYSTEM, po zniesieniu obostrzeń oraz ustaniu czasu pandemii, rozważy organizację spotkań w klasycznej formule.

W ramach planowanego cyklu konsultacji on line Inwestor planuje organizację 4 spotkań:

Konsultacje termin 1 - Powiat Rawski,

Konsultacje termin 2 – Powiat Grójecki, Białobrzeski, Radomski,                                                    

Konsultacje termin 3 – Powiat Kozienicki,

Konsultacje termin 4 – Powiat Puławski,

Podczas konsultacji przekażemy informacje na temat realizowanej inwestycji, w tym:

  • zakres i harmonogram projektu;
  • obecny stan prac projektowych;
  • podstaw prawnych realizacji inwestycji,
  • procedury wypłaty odszkodowań i dopłat rolnych;

Z doświadczenia wiemy, że właścicieli nieruchomości interesuje przede wszystkim kwestia odszkodowań oraz dopłat rolnych.  Dołożymy wszelkich starań, aby spotkania te odbyły się także przy udziale przedstawicieli właściwych urzędów wojewódzkich oraz ARiMR.

W związku z tym, już teraz chcielibyśmy zaprosić Państwa i przedstawicieli Waszych gmin do udziału w konsultacjach. Prosimy o informację zwrotną w zakresie potwierdzenia uczestnictwa oraz podanie danych kontaktowych do osoby, z którą dokonamy dalszych uzgodnień. Szczegóły dotyczące spotkań takie jak: terminy spotkań, regulamin, sposób rejestracji uczestników, informacje o RODO przekażemy w kolejnej korespondencji.

Zdajemy sobie sprawę, że frekwencja zależeć będzie od dystrybucji ogłoszeń o spotkaniach i dotarciu z informacją do jak najszerszego grona interesariuszy. Dlatego, zwrócimy się w najbliższym czasie do Państwa z prośbą o publikację ogłoszeń o spotkaniach na zarządzanych przez Państwa stronach Internetowych oraz na profilach społecznościowych.

Więcej informacji na temat inwestycji znajdą Państwo na naszej stronie: https://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/gustorzyn-wronow-etap-iii/

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Z góry dziękujemy za otwarcie się na nowy sposób komunikacji oraz okazaną pomoc i życzliwość. 

Z poważaniem

Renata Gierszewska

Koordynator

Dział Komunikacji Rozwoju, Inwestycji, Eksploatacji

Pion Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
tel. 058/744 54 84; 603-208-928

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk

KRS 0000264771; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 527-243-20-41; Kapitał Zakładowy 3 771 990 842  PLN; Kapitał Wpłacony 3 771 990 842   PLN
Więcej informacji o spółce na stronie www.gaz-system.pl
Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do adresata określonego wyżej. Jeśli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorcą, bezzwłocznie proszę zawiadomić nadawcę odpowiadając na tę wiadomość, a następnie ją usunąć. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub części.