Ogłoszenie dla rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, w terminie od 22 lutego 2021 r. do 1 marca 2021r. składają do wychowawców grup DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022, która jest warunkiem dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.

Deklaracja dostępna jest u wychowawców grup lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach  w zakładce – BIP jednostek organizacyjnych Gminy Wyśmierzyce – Publiczne Przedszkole w Wyśmierzycach – Rekrutacja.

 
Niezłożenie deklaracji w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.