Ogłoszenie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

jj

Szanowni Państwo,

Gmina Wyśmierzyce zakupiła 20 laptopów  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” do realizacji projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Sprzęt ten, na podstawie bezpłatnej umowy użyczenia,  został przekazany uczniom
i nauczycielom z terenu naszej gminy.

Wysokość dofinansowania w ramach programu „Zdalna szkoła” została określona przez CPPC i uzależniona była od liczby uczniów. Dla Gminy Wyśmierzyce maksymalna kwota to 45 000,00 złotych, a otrzymany grant wyniósł 43 763,40 złotych.