Ogłoszenie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

indeks 1

ZAWIADOMIENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W WYŚMIERZYCACH

Szanowni Państwo,

Informuję, iż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wyśmierzycach nr XII/71/19 z dnia 30 września 2019 r z dniem 31.12.2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach ulega likwidacji.

Wszelkie należności i zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej od dnia 1 stycznia 2020 roku przejmuje Gmina Wyśmierzyce; ul. Adama Mickiewicza 75; 26-811 Wyśmierzyce; NIP 798-14-57-693; REGON: 670223422.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku wszelkie wpłaty należne Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach proszę kierować na konto Gminy Wyśmierzyce, numer: 72 9117 0000 0100 2802 2000 0020.

Informuję również, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wyśmierzyc nr 84/2019 z dniem 15 listopada 2019 r. Pani Sylwia Leśnowolska została powołana likwidatorem zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach. Tel. kontaktowy: 48 6157003 wewn. 115. Wszelkie roszczenia wobec likwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy zgłaszać w/w osobie likwidatora zakładu budżetowego.

                                                                                         Burmistrz Wyśmierzyc

                                                                                     Wojciech Sępioł