OGŁOSZENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Urząd Miejski W Wyśmierzycach przyjmie na staż osobę do pracy w punkcie zbierania odpadów w Wyśmierzycach.

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa mieszkańców gminy Wyśmierzyce w zakresie:
 • przyjmowania posegregowanych odpadów w punkcie zbierania odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,
 • weryfikacji pochodzenia odpadów, potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami (ostatnia rata),
 • udzielania informacji, wskazywanie pojemników,
 • zgłaszania do UM w Wyśmierzycach wszelkich nieprawidłowości i usterek.
 • otwierania i zamykania bram wjazdowych po odbiorze pojemników przez firmą obsługującą.
 1. Przygotowanie odpadów do transportu.
 2. Prace porządkowe polegające m.in. na sprzątaniu pomieszczenia biurowego, dbaniu
  o estetykę terenu PSZOK, koszeniu terenu zielonego, odśnieżaniu oraz utrzymywaniu
  w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym kontenerów i pojemników.

 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o składanie podań w Sekretariacie Urzędu Miejskiego

w Wyśmierzycach w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku.