Ogłoszenie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Poczta Polska S.A. poszukuje osób chętnych do prowadzenia Agencji Pocztowej. 

 

Agentem pocztowym może zostać każdy przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, który zobowiązuje się w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów na świadczenie usług w imieniu Poczty Polskiej S.A.

Działalność agencyjna nie wyklucza prowadzenia przez Agenta dodatkowej działalności gospodarczej. 

Od kandydatów na Agentów pocztowych oczekujemy: 

  • zarejestrowanej działalności gospodarczej lub gotowości do jej prowadzenia, 
  • dysponowania lokalem (własność lub inny tytuł prawny), 
  • podstawowej obsługi komputera, 
  • sumienności i samodyscypliny. 

Poczta Polska S.A. oferuje Agentom pocztowym: 

  • szkolenia, 
  • oprogramowanie, 
  • sprzęt eksploatacyjny niezbędny do realizacji usług pocztowych, 
  • druki i materiały niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji usług pocztowych, 
  • elementy wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej, 
  • wsparcie marketingowe. 

  

Podstawą współpracy agencyjnej jest umowa agencyjna oparta na przepisach Kodeksu cywilnego i zgodna z wzorcem umowy funkcjonującym w Poczcie Polskiej S.A. Umowa agencyjna określa m.in.: zakres usług świadczonych w agencji pocztowej, godziny pracy agencji, wykaz wyposażenia, sposób rozliczeń i stawki prowizji dla agenta. 

 

 

Informacje dotyczące uruchomienia Agencji pocztowych można uzyskać kontaktując się z naszym pracownikiem Działu Koordynacji Sieci  : Agnieszką Sawczuk tel 22 557-96-75,782-152-949, adres e mail agnieszka.sawczuk@poczta-polska.pl.

 

 

 


 

Pozdrawiam

Agnieszka Sawczuk

St. do spraw Koordynacji Sieci
Dział Koordynacji Sieci
Region Sieci Warszawa-Województwo

tel. 22 557-96-75 lub 782-152-949 
e-mail: agnieszka.sawczuk@poczta-polska.pl