OBWIESZCZENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów prywatnych niestanowiących własności Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy o Lasach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2129 ze zmianami), Burmistrz Wyśmierzyc zawiadamia, że w dniach od 14 października 2019r do 13 grudnia 2019r w budynku Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach w (pok. 211 w godzinach pracy urzędu) zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 60 dni projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się na terenie obrębu Wyśmierzyc.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Informuję jednocześnie, że w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu tj. do 13.11.2019r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia  i wnioski w sprawie planu, na piśmie do Starosty Białobrzeskiego za pośrednictwem Burmistrza Wyśmierzyc z podaniem imienia i nazwiska, adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej, oznaczenia numeru nieruchomości, której uwagą dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Białobrzeski

 

Burmistrz Wyśmierzyc

Wojciech Sępioł