Obiekty zabytkowe

2016-11-29 12:27:11

Kościół parafialny w Wyśmierzycach

Kościół parafialny w Wyśmierzycach

9 listopada 1378 - powstaje parafia w Wyśmierzycach na mocy dokumentu podpisanego przez arcybiskupa  gnieźnieńskiego Jana Suchywilka.  Powstaje wtedy pierwszy drewniany kościół wzniesiony przez Arnolda opata płockiego.   Budowa zostaje zakończona rok później.

1521 - sporządzono spis uposażeń kościoła, z ktorego wynika, że istniał wtedy nowy drewniany kościół.  Dlaczego pierwszy przestał istnieć - nie wiadomo.

1657 - wybucha pożar w mieście, który doszczętnie niszczy kościół.  Po tym wydarzeniu powstaje kolejny budynek.

1745-1749 - opat Walenty Żółtkowski podejmuje budowę nowego, okazałego kościoła, który istnieje zaledwie 50 lat.

1798 - kolejny pożar kościoła i miasta spowodowany nieuwagą żołnierzy austriackich.

1812 - budowa prowizorycznej kaplicy w miejscu spalonego kościoła

1822 - powstaje kolejna tymczasowa szopa z przeznaczeniem na odprawianie nabożeństw.

1856 - ukończenie budowy nowego murowanego kościoła, ktorej podjął się dziedzic dóbr Grzmiąca - Zenon Korwin- Krasowski.  Wkrótce okazuje się, że budynek kościelny jest za mały.

1868-1879 - rozbudowa kościoła, dzięki przekazaniu kwoty 5,000 rubli przez Teresę  z Brochockich Witkowską.

W swym obecnym, niezmiennym kształcie i wyglądzie architektonicznym kościół parafialny istnieje od 1920 roku, kiedy  dobudowano nowy fronton, tym samym powiększając kolejny raz powierzchnię kościoła. Wystrój głównie barokowy.  Obrazy Trójcy Świętej i Pokłonu Trzech Króli  z XVIII wieku, sprzęt i szaty liturgiczne z XVII-XVIII wieku.

Dzwonnica- drewniana o konstrukcji słupowej o dachu czterospadowych.

Organistówka - murowana z połowy XIX wieku o dachu naczółkowym

 

2021-01-27 18:14:06

Kościół parafialny w Kostrzyniu

Kościół parafialny w Kostrzyniu

W latach 20-tych XX wieku mieszkańcy Kostrzynia podejmują starania utworzenia własnej parafii.  Sprowadzają materiały, wynajmują budowniczych, którzy stawiają prowizoryczny szkielet kościoła.  Równocześnie starają się  o założenie  parafii.  Ich wysiłki kończą się sukcesem i 12 grudnia 1924 roku, biskup Marian Ryx podpisuje akt  założenia parafii w Kostrzyniu.

1 stycznia 1925 rok - zostaje odprawiona pierwsza msza św.

Pierwszym proboszczem zostaje ks. Tomasz Zadęcki, który kończy budowę kościoła, kupuje konieczne wyposażenie , stawia budynki gospodarcze, zakłada sad.

1928 - ks. Wacław Kocznorowski rozpoczyna przebudowę kościoła według projektu Kazimierza Prokulskiego.

1953 - kościół zostaje wyposażony w 10-głosowe organy

Kościół był trzykrotnie odnawiany (1934, 1949, 1968).

Kościół drewniany z drewna sosnowego i jodłowego, jednonawowy.  Fronton budynku stanowi wieża 15m. wysokości.  U spodu wieży mieści się kruchta, chór, skarbiec i dzwonnica.  Dach niski, wystający okap.  Całość zblizona do budowli zakopiańskich.