Nieodpłatna pomoc prawna

Ocena:

0/5 | 0 głosów

bezpłatne porady prawne paragrafStarosta Białobrzeski Andrzej Oziębło zaprasza Mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Wytyczne oraz szczegółowy harmonogram porad prawnych zamieszczamy poniżej.

Z pomocy prawnej mogą korzystać:

  • rodziny posiadające ważną kartę dużej rodziny
  • weterani i kombatanci
  • młodzież do 26 roku życia
  • seniorzy powyżej 65 roku życia
  • korzystający z pomocy społecznej
  • dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
  • kobiet w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

Pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałek 12.00-16.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wysmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75 parter

Szczegółowe informacje można uzyskać:

WWW.DARMOWAPOMOCPRAWNA.MS.GOV.PL