Nabór wniosków na utylizację azbestu 2019 r.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

pobrane

Burmistrz Wyśmierzyc informuje mieszkańców o rozpoczęciu dodatkowego naboru wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów azbestowych, pochodzących  z  nieruchomości  znajdujących  się  na  terenie  Gminy  Wyśmierzyce.

Zakres zadania obejmuje odbiór składowanego na posesji azbestu, transport  i jego utylizację, natomiast nie obejmuje demontażu płyt azbestowych z dachu, jak również dopłat do nowego pokrycia dachowego.  
Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem składowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30, pokój nr 211  w nieprzekraczalnym terminie do 08.08.2019 r.      
Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje  można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wyśmierzycach bądź pobrać ze strony internetowej www.wysmierzyce.pl..

Wniosek - azbest