Nabór wniosków do projektu "Kompetencje dla sektorów - gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja".

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Do 2 II 2023 r. trwa nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. "Kompetencje dla sektorów - gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja".

Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie jest 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:

Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,

Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,

Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych.

W większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.

Link dla zainteresowanych osób https://www.facebook.com/agencja.arleg/posts/pfbid02mpwjdbPHyJrJmYKyPgCnieLg3mN7iMPuiAB5hdfgMQWUYftD688BT1uB6Re4xS3Kl