Nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +” w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

seniorplusJeżeli jesteś osobą w wieku 60+, nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Wyśmierzyce, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Klubu ,,Senior +” w Wyśmierzycach. Korzystanie z oferty Klubu  „Senior+” będzie bezpłatne. Klub Seniora  przeznaczony jest dla 15 osób.

 Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub „Senior +” to:

  • zajęcia edukacyjne,
  • zajęcia kulturalno – oświatowe,
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne,
  • zajęcia aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
  • zajęcia aktywizujące społecznie,
  • terapia zajęciowa

PLANOWANY TERMIN OTWARCIA KLUBU SENIORA „SENIOR +”
 STYCZEŃ 2019 r.

Deklarację uczestnictwa w Klubie ,,Senior+” można pobrać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach ul. A. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce w godzinach pracy MGOPS lub na stronie internetowej : www.wysmierzyce.pl

Deklarację uczestnictwa należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach od  poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, w terminie do
10 stycznia 2019 roku.

ZAPRASZAMY!!!

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 
(48) 61 57 003 wew. 117

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Edycja 2018.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin naboru