Nabór na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Ocena:

1/5 | 1 głosów

Burmistrz Wyśmierzyc informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Wyśmierzyce”. Gmina Wyśmierzyce będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program obejmuje:

odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.
Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do Wyśmierzyc, ul. 16-go Stycznia (teren obok PSZOK) w terminie, o którym będziemy informować telefonicznie. Stosowna informacja zostanie również opublikowana na stronie internetowej Gminy Wyśmierzyce.
Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku do Urzędzie Miejskim
w Wyśmierzycach osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysłać na adres e-mail umwysmierzyce@wysmierzyce.pl bądź za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie oraz ze strony internetowej Gminy Wyśmierzyce.

Nabór wniosków będzie trwał  do 25 czerwca 2021 r.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku, gdy Gmina Wyśmierzyce otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wniosek o udział w programie priorytetowym „Usuwanie  folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” - pobierz