KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH(SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Ocena:

0/5 | 0 głosów

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH(SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Burmistrz Wyśmierzyc informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach mają obowiązek kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyśmierzyce, tj. sprawdzenia umowy oraz rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

Kontrole rozpoczną się w sierpniu 2022r.

Podstawa prawna: art. 6 ust.1, art.9u Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022r. poz 1297)