Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji dla Gminy Wyśmierzyce na lata 2016 - 2023

Ocena:

0/5 | 0 głosów

baner konsultacje spoleczneminSzanowni Państwo. Przedstawiamy do Państwa opinii projektu Program Rewitalizacji dla Gminy Wyśmierzyce na lata 2016 - 2023.Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania konkretnych problemów zidentyfikowanych na wskazanym obszarze w gminie Wyśmierzyce.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, organizacje pozarządowe, rady sołeckie, instytucje i podmioty gospodarcze do zgłoszenia wniosków i uwag do wyżej wymienionego dokumentu, które postaramy się uwzględnić, aby nadać mu ostateczny kształt.

 

Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Wyśmierzyce na lata 2016 – 2023 jest wyłożony do publicznego wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75 w okresie od 19 do 23 maja 2017 r. w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.wysmierzyce.pl.

Uwagi prosimy składać wyłącznie w postaci udostępnionego w Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu formularza konsultacyjnego.

Uwagi mogą być złożone:

  • w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75
  • drogą elektroniczną na adres: paczek@utila.pl

 

Wnioski i uwagi złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz konsultacji - Wyśmierzyce

LPR_Wyśmierzyce-projekt