Konsultacje społeczne

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Szanowni Państwo,

W dniach 27 sierpnia 2021 r. – 10 października 2021 r. odbywają się konsultacje  społeczne projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przyjętego uchwałą nr 1324/250/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2021 roku.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+) oraz wyłożone do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w godzinach pracy Urzędu. Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać poprzez formularz pocztą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

/htm/a/WAW-PS-511-58-2021-BO.pdf

Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 22 518 49 01