Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów

Ocena:

0/5 | 0 głosów

ogłoszenieBurmistrz Wyśmierzyc  zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wyśmierzyce.

1. Przedmiot konsultacji
Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wyśmierzyce.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin konsultacji: od 22 marca 2019 roku do 15 kwietnia 2019 roku

3. Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii poprzez wypełnienie formularza, po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wyśmierzyce”

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: umwysmierzyce@wysmierzyce.pl
  • nr faksu 048 615 70 03
  • adres urzędu: Urząd Miejski w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

Uwaga: Propozycje  przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji lub złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu po dniu 15 kwietnia 2019 r., nie będą uwzględnione.

Załączniki:
- Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Wyśmierzyc,
- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2019 Burmistrza Wyśmierzyc tj. projekt uchwały,
-
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2019 Burmistrza Wyśmierzyc tj. formularz zgłaszania opinii konsultowanego projektu uchwały.