Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Burmistrz Wyśmierzyc zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022” (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).

 1. Przedmiot konsultacji

Roczny programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022”.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin konsultacji: od 19.11.2021 r. do 05.12.2021 r.

 1. Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii poprzez wypełnienie formularza, po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022”.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2021 na następujący adres:

 •  poczty elektronicznej: umwysmierzyce@wysmierzyce.pl lub

 •  nr faksu 048 615 70 03 lub

 •  adres urzędu:  Urząd Miejski w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

Uwaga: Propozycje przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji lub złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu po dniu 29.11.2021 r.
 nie będą uwzględnione.

Załączniki:

 1. Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022”

 2. Formularz opinii konsultowanego projektu programu.
  Dodatkowe informacje tel. : (048) 615 70 03