Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Burmistrz Wyśmierzyc zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021” (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057)

 1. Przedmiot konsultacji

„Roczny programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020”.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin konsultacji: od 20 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

 1. Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii poprzez wypełnienie formularza, po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021”.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
4 grudnia 2020 roku na:

 • adres poczty elektronicznej: umwysmierzyce@wysmierzyce.pl
 • nr faksu 048 615 70 03
 • adres urzędu:  Urząd Miejski w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75,  
  26-811 Wyśmierzyce

Uwaga: Propozycje przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji lub złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu po dniu 4 grudnia 2020 r., nie będą uwzględnione.

Załączniki:

 1. Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021”,
 2. Formularz opinii konsultowanego projektu programu,
 3. Dodatkowe informacje tel. : 048 615 7003.