Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Ocena:

0/5 | 0 głosów

ngo mainBurmistrz Wyśmierzyc zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020” ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450)

  1. Przedmiot konsultacji

„Roczny programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020”.

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin konsultacji: od 7 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

  1. Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii poprzez wypełnienie formularza, po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020”.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 roku na:

  • adres poczty elektronicznej: umwysmierzyce@wysmierzyce.pl
  • nr faksu 048 615 70 03
  • adres urzędu:  Urząd Miejski w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

Uwaga: Propozycje przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji lub złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu po dniu 29 listopada 2019 r., nie będą uwzględnione.

Załączniki:

  1. Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020”,
  2. Formularz opinii konsultowanego projektu programu,
  3. Dodatkowe informacje tel. : 48 615 70 03.