Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Ocena:

0/5 | 0 głosów

ngo mainBurmistrz Wyśmierzyc  zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019” (Dz. U. 2018 poz.450)

 1. Przedmiot konsultacji

„Roczny  programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019”.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin konsultacji:  od 14 listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r.

 1. Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii poprzez wypełnienie formularza, po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019”.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28 listopada 2018 r. na:

 • adres poczty elektronicznej: umwysmierzyce@wysmierzyce.pl
 • nr faksu 48 615 70 03 wew 118
 • adres urzędu:  Urząd Miejski w Wyśmierzycach, ul. Mickiewicza 75,  
  26-811 Wyśmierzyce

Uwaga: Propozycje  przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji lub złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu po dniu 28 listopada 2018  r., nie będą uwzględnione.

Załączniki:

 1. Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019”
 2. Formularz opinii konsultowanego projektu programu.
  Dodatkowe informacje tel. : 48 615 70 03 w. 113

 

Formularz opinii konsultowanego projektu programu

Projekt programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z pozarządowymi organizacjami