Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Ocena:

0/5 | 0 głosów

ngo mainBurmistrz Wyśmierzyc  zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

 1. Przedmiot konsultacji

„Roczny  programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018”.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin konsultacji:  od 13 grudnia 2017 r. do 27 grudnia 2017 r.

 1. Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii poprzez wypełnienie formularza, po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018”.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2017 r. na:

 • adres poczty elektronicznej: umwysmierzyce@wysmierzyce.pl
 • nr faksu 048 615 70 03
 • adres urzędu:  Urząd Miejski w Wyśmierzycach, ul. Mickiewicza 75,  
  26-811 Wyśmierzyce

Uwaga: Propozycje  przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji lub złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu po dniu 27 grudnia 2017 r., nie będą uwzględnione.

Załączniki:

 1. Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018”
 2. Formularz opinii konsultowanego projektu programu.

Dodatkowe informacje tel : 048 615 70 03 w. 113