Konkurs o tytuł "Społecznika Roku 2020"

Ocena:

0/5 | 0 głosów

logo społecznik roku

Znasz osobę, która bezinteresownie pomaga innym w czasie epidemii? A może kogoś, kto od lat udziela się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne? Zgłoś ją do dwunastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r.

W tym roku kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” można zgłaszać w trzech kategoriach: ogólnopolskiej, lokalnej oraz w kategorii zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19. Wnioski w Konkursie mogą składać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację "POMOC SPOŁECZNA SOS" w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla.

Celem przedsięwzięcia jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w podejmowaniu różnych społecznych wyzwań, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną.

W tym roku kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” można zgłaszać w trzech kategoriach: ogólnopolskiej, lokalnej oraz w kategorii zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19. Wnioski w Konkursie mogą składać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

 

Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem znajduje się na stronie internetowej www.filantropia.org.pl/post/spolecznikroku oraz www.spolecznikroku.newsweek.pl. Wnioski z nominacjami można przesyłać do 30.09.2020 r. (włącznie) na adres: spolecznikroku@filantropia.org.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2021 r. Sylwetki i działalność laureatów zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika „Newsweek Polska”.

Wyboru laureatów dokona Kapituła, w skład której wchodzą: Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”, Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia, Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”, Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów, Michał Rusinek, Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

W załączeniu wzory wniosków zgłoszeniowych wraz z regulaminem, a także szczegółowe informacje o konkursie.

Wnioski z nominacjami można przesyłać do  30.09.2020 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl .

Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.filantropia.org.pl/post/spolecznikroku oraz www.spolecznikroku.newsweek.pl. Zachęcamy również do odwiedzania profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/.

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

image003.jpg@01D685F8.C4633D30" width="328" height="133" />

Sekretariat Konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska

--

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

  1. Marszałkowska 6/6

00-590 Warszawa

Tel. 22 622 01 22 wew. 24

e-mail: spolecznikroku@filantropia.org.pl

www.facebook.com/spolecznikroku

-------------------------------------------------------------

Inspirujemy, pomagamy działać!

www.filantropia.org.pl

Wiadomość oraz załączone do niej pliki przeznaczone są jedynie do użytku adresata i mogą zawierać informacje poufne. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości lub podmiotem upoważnionym do jej odbioru, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy o pomyłce oraz trwałe usunięcie wiadomości. Wykorzystywanie, kopiowanie, ujawnianie i rozpowszechnianie treści niniejszej wiadomości bez zgody jej nadawcy jest zabronione.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pod niniejszym linkiem: https://www.filantropia.org.pl/rodo przekazujemy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Regulamin

Informacja o konkursie

Wniosek zgłoszeniowy 1

Wniosek zgłoszeniowy 2