Jubileusz 100-lecia powstania PSP w Kostrzynie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzynie
Zapraszają 17 września 2017 roku na:
Jubileusz 100-lecia powstania PSP w Kostrzynie p.n. „O Ojczyźnie na wiele sposobów...”

 

logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 Obchody finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”- poddziałania  19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

festynkostrzyn2017