Jednostki OSP

Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w WYŚMIERZYCACH powiat Białobrzeski w kadencji 2021-2026
Lp Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Marek Rodek
2 Wiceprezes Longin Chmielewski
3 Komendant gminny Łukasz Kacprzak
4 Sekretarz Andrzej Janik
5 Skarbnik Piotr Geszejter
6 Członek zarządku Dominik Janik
7 Członek zarządku Krzysztof Więckowski
8 Członek zarządku Andrzej Kacprzak
9 Członek zarządku Kamil Kacprzak
10 Członek zarządku Janusz Aderek
11 Członek zarządku Konrad Laskowski
12 Członek zarządku Mirosław Pruszczyk
13 Członek zarządku Paweł Piórkowski
14 Członek zarządu Piotr Rodek
Przedstawiciele do składu Zarządu Powiatowego
Lp Funkcja Imię i nazwisko
15 Przedstawiciel ZOMG do ZOP Marek Rodek
16 Przedstawiciel ZOMG do ZOP Łukasz Kacprzak
Skład Komisji Rewizyjnej
Lp Funkcja Imię i nazwisko
17 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sokołowski Marek
18 Członek Komisji Rewizyjnej Pucek Cezary
19 Członek Komisji Rewizyjnej Grotek Arkadiusz
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP JABŁONNA - gmina Wyśmierzyce w kadencji 2021-2025
Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Mirosław Pruszczyk
2 Naczelnik Paweł Piórkowski
3 Sekretarz Marcin Kozłowski
4 Skarbnik Przemysław Narożnik
5 Gospodarz Marcin Tarnowski
6 Członek zarządu Grzegorz Narożnik
7 Członek zarządu Waldemar Sęk
8 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Marek Neska
9 Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Hubert Paweł Szałas
10 Sekretarz Komisji Rewizyjnej Andrzej Tarnowski
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP KORZEŃ - gmina Wyśmierzyce w kadencji 2021-2025
Lp Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Andrzej Kacprzak
2 Naczelnik Łukasz Kacprzak
3 Sekretarz Eugeniusz Gwiazdowski
4 Skarbnik Marek Lewandowski
5 Gospodarz Józef Kacprzak
6 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil Kacprzak
7 Członek Komisji Rewizyjnej Krzysztof Barszcz
8 Członek Komisji Rewizyjnej Paweł Bochnowski
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP KOSTRZYN - gmina Wyśmierzyce w kadencji 2021-2025
Lp Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Marek Rodek
2 Naczelnik Sergiusz Kupidura
3 Sekretarz Piotr Rodek
4 Skarbnik Michał Milczarski
5 Gospodarz Jarosław Zgiep
6 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Anna Łagoda
7 Członek Komisji Rewizyjnej Dariusz Łagoda
8 Członek Komisji Rewizyjnej Patryk Perendyk
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP KOŻUCHÓW - gmina Wyśmierzyce w kadencji 2021-2025
Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Janusz Aderek
2 Naczelnik Konrad Laskowski
3 Sekretarz Magdalena Mirosz
4 Skarbnik Monika Łabędzka
5 Gospodarz Karol Kuźma
6 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mateusz Kośla
7 Członek Komisji Rewizyjnej Bartłomiej Lipiec
8 Członek Komisji Rewizyjnej Agnieszka Rek
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP WITASZYN - gmina Wyśmierzyce w kadencji 2021-2025
Lp Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Andrzej Janik
2 Naczelnik Czesław Ośka
3 Sekretarz Artur Ośka
4 Skarbnik Adam Traczyk
5 Gospodarz Paweł Piwowar
6 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Karol Jeliński
7 Członek Komisji Rewizyjnej Henryk Kacprzak
8 Członek Komisji Rewizyjnej Szymon Durka
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP WYŚMIERZYCE - gmina Wyśmierzyce w kadencji 2021-2025
Lp Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Longin Chmielewski
2 Naczelnik Krzysztof Więckowski
3 Skarbnik Wacław Kozłowski
4 Sekretarz Stanisław Podpora
5 Gospodarz Piotr Geszejter
6 Członek zarządu Tomasz Sitarek
7 Członek zarządu Jan Burakowski
8 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Chmielewski
9 Członek Komisji Rewizyjnej Grzegorz Kozłowski
10 Członek Komisji Rewizyjnej Sławomir Więckowski