Jednostki OSP

Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w WYŚMIERZYCACH powiat Białobrzeski w kadencji 2016-2021
Lp Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Marek Rodek
2 Wiceprezes Longin Chmielewski
3 Komendant gminny Łukasz Kacprzak
4 z-ca Komendanta gminnego Sergiusz Kupidura
5 Skarbnik Paweł Serafin
6 Sekretarz Michał Miszczak
7 Członek prezydium Paweł Piórkowski
8 Członek przedydium Dominik Łabedzki
9 Członek przezydium Czesław Ośka
10 Członek zarządku Andrzej Janik
11 Członek zarządku Jarosław Zgiep
12 Członek zarządku Andrzej Kacprzak
13 Członek zarządku Eugeniusz Gwiazdowski
14 Członek zarządku Mirosław Pruszczyk
15 Członek zarządku Krzysztof Więckowski
16 Członek zarządku Krzysztof Bąk
17 Członek zarządku Zbigniew Gaca-Richter
Przedstawiciele do składu Zarządu Powiatowego
Lp Funkcja Imię i nazwisko
18 Przedstawiciel ZOMG do ZOP Marek Rodek
19 Przedstawiciel ZOMG do ZOP Łukasz Kacprzak
Skład Komisji Rewizyjnej
Lp Funkcja Imię i nazwisko
20 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -
21 Członek Komisji Rewizyjnej -
22 Członek Komisji Rewizyjnej -
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP WYŚMIERZYCE gmina Wyśmierzyce w kadencji 2016-2021
Lp Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Longin Chmielewski
2 Skarbnik Wacław Kozłowski
3 Naczelnik Krzysztof Więckowski
4 Sekretarz Stanisław Podpora
5 Gospodarz Piotr Geszejter
6 Członek zarządu Tomasz Sitarek
7 Członek zarządu Jan Burakowski
8 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Chmielewski
9 Członek Komisji Rewizyjnej Grzegorz Kawiński
10 Członek Komisji Rewizyjnej Pękacki Grzegorz
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP KOSTRZYN gmina Wyśmierzyce w kadencji 2016-2021
Lp Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Marek Rodek
2 Naczelnik Sergiusz Kupidura
3 Sekretarz Piotr Rodek
4 Skarbnik Jan Kosiec
5 Gospodarz Jarosław Zgiep
6 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Milczarski
7 Członek Komisji Rewizyjnej Dariusz Łagoda
8 Członek Komisji Rewizyjnej Konrad Perendyk
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP KORZEŃ gmina Wyśmierzyce w kadencji 2016-2021
Lp Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Andrzej Kacprzak
2 Naczelnik Łukasz Kacprzak
3 Z-ca Naczelnika Maciej Pucek
4 Sekretarz Eugeniusz Gwiazdowski
5 Skarbnik Marek Lewandowski
6 Gospodarz Józef Kacprzak
7 Członek Zarządu Marek Kacprzak
8 Członek Zarządu Cezary Pucek
9 Członek Zarządu Paweł Fliśnik
10 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil Kacprzak
11 Członek Komisji Rewizyjnej Mateusz Kacperkiewicz
12 Członek Komisji Rewizyjnej Maciej Pucek
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP KOŻUCHÓW gmina Wyśmierzyce w kadencji 2016-2021
Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Dominik Łabędzki
2 Naczelnik Krzysztof Bąk
3 Sekretarz Janusz Aderek
4 Skarbnik Kazimierz Kośla
5 Gospodarz Bartłomiej Lipiec
6 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Włodzimierz Munik
7 Członek Komisji Rewizyjnej Dariusz Urbański
8 Członek Komisji Rewizyjnej Bartłomiej Wrzos
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP WITASZYN gmina Wyśmierzyce w kadencji 2016-2021
Lp Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Andrzej Janik
2 Naczelnik Czesław Ośka
3 Sekretarz Artur Ośka
4 Skarbnik Adam Traczyk
5 Gospodarz Paweł Piwowar
6 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sylwester Kawecki
7 Członek Komisji Rewizyjnej Łukasz Pawlik
8 Członek Komisji Rewizyjnej Kamil Barszcz
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP JABŁONNA gmina Wyśmierzyce w kadencji 2016-2021
Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Mirosław Pruszczyk
2 Naczelnik Paweł Piórkowski
3 Sekretarz Marcin Kozłowski
4 Skarbnik Przemysław Narożnik
5 Gospodarz Marcin Tarnowski
6 Członek zarządu Tomasz Narożnik
7 Członek zarządu Waldemar Sęk
8 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Dobrowolski
9 Członek Komisji Rewizyjnej Andrzej Tarnowski
10 Członek Komisji Rewizyjnej Hubert Szałas
Wykaz zawierający aktualne dane dotyczące składu Zarządu OSP GRZMIĄCA gmina Wyśmierzyce w kadencji 2011-2016
Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Franciszek Sułecki
2 Naczelnik Paweł Serafin
3 Naczelnik Tomasz Pankowski
4 Z-ca naczelnika Marek Kowalczyk
5 Sekretarz Norbert Senator
6 Skarbnik Stanisław Jasiński
7 Gospodarz Paweł Sułecki
8 Kronikarz Mariusz Zgiep
9 Członek Zarządu Zbigniew Gaca Richter
10 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Narożnik
11 Członek Komisji Rewizyjnej Krzysztof Borkowski
12 Członek Komisji Rewizyjnej Grzegorz Pankowski