Informacje dot. budowy gazociągu

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Szanowni Państwo,

Kontynuując działania informacyjne dotyczące budowy gazociągu Gustorzyn Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka Wronów w załączeniu:

  • Zestaw pytań zebranych podczas czerwcowych konsultacji na temat budowy gazociągu i odpowiedzi,
  • Komunikat dotyczący prac projektowych i budowlanych na terenach sadowniczych.

Z poważaniem

Renata Gierszewska

Koordynator

Dział Komunikacji Rozwoju, Inwestycji, Eksploatacji

Pion Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
tel. 058/744 54 84; 603-208-928

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk

KRS 0000264771; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 527-243-20-41; Kapitał Zakładowy 3 771 990 842  PLN; Kapitał Wpłacony 3 771 990 842   PLN
Więcej informacji o spółce na stronie www.gaz-system.pl
Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do adresata określonego wyżej. Jeśli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorcą, bezzwłocznie proszę zawiadomić nadawcę odpowiadając na tę wiadomość, a następnie ją usunąć. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub części.

Pytania i odpowiedzi

Komunikat