INFORMACJA W ZAKRESIE USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Ocena:

0/5 | 0 głosów

foliaBurmistrz Wyśmierzyc informuje, że Urząd Miejski w Wyśmierzycach prowadzi rozpoznanie w zakresie możliwości skorzystania z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 W związku z powyższym niezbędne jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Wyśmierzyce odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • Folii rolniczych,
  • Siatki i sznurka do owijania balotów,
  • Opakowań po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag.

Zdanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Wyśmierzyce dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (więcej informacji o programie priorytetowym).

Zainteresowani skorzystaniem z programu mieszkańcy powinni złożyć niezwłocznie wniosek w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach (Sekretariat, pok. 200), ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce w terminie do 31 października 2019 roku.

Zbiórka powyżej wymienionych odpadów rolniczych będzie bezpłatna, w związku z tym prosimy, aby wniosek był wypełniony rzetelnie. O formie i terminie zbiórki będziemy informować.

Wzór wniosku do pobrania w Sekretariacie lub z załącznika. Zgłoszenia można dokonać także drogą elektroniczną na adres: umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Osoba do kontaktu:
Cezary Zwierzchowski, e-mail: cezary.zwierzchowski@wysmierzyce.pl , tel. 48 61 57 003 wew. 109, pok. 211.

Załącznik:
1. Wniosek o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Wyśmierzyce na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej