Informacja o stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 08.01.2021 r.