Informacja o nadaniu nowego numeru porządkowego dla mieszkańców Kostrzynia.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W związku z wprowadzeniem nazw ulic oraz zmianą numeracji porządkowej w Kostrzynie, zaświadczenia o nadaniu nowego numeru porządkowego nieruchomości będą możliwe do odbioru w dniach:

14 marca 2023 w godzinach 8:00 – 10:00

20 marca 2023 w godzinach 12:00 – 14:00

27 marca 2023 w godzinach 15:00 – 17:00

w Szkole Podstawowej w Kostrzynie

oraz w pozostałe dni tygodnia, z wyłączeniem powyższych,

od dnia 15 marca 2023r. w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach

w godzinach 7:30 - 14:30 w pokoju 211 (II piętro).

Do odbioru zaświadczenia potrzebny będzie dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku chęci odbioru przez osoby trzecie konieczne będzie upoważnienie pisemne.