Informacja dotycząca prognozowanych upałów

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni (10-13 czerwca) na przeważającym obszarze kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 29 do 33°C). Ochłodzenie pod koniec tygodnia będzie najprawdopodobniej krótkotrwałe i ograniczone do południowo-zachodniej części Polski. W weekend 15-16 czerwca ponownie temperatura wzrośnie powyżej 30°C.

Wysokiej temperaturze towarzyszyć będą burze, spodziewane już dziś i jutro w województwach zachodnich. Burzom towarzyszyć będą opady do 40 mm i porywy wiatru do 80 km/h, jutro na Dolnym Śląsku nawet do 100 km/h. Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.


123

 

         REKOMENDACJE: ADMINISTRACJA CENTRALNA        

• Podjęcie akcji informacyjnej dotyczącej postępowania w czasie upałów, w tym poprzez Regionalny System Ostrzegania — RSO (wykonuje: MSWiA, wojewodowie);

Przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na przyjęcie zwiększonej liczby osób potrzebujących opieki (wykonuje: MZ, wojewodowie);

Uruchomienie obiegu informacji o poziomie zagrożenia i podejmowanych działaniach (wykonuje: RCB, CZK);

Rozważenie możliwości wprowadzenia ograniczeń w ruchu samochodów ciężarowych i oznakowanie odcinków dróg w związku z niebezpieczeństwem wynikającym z upałów (miękka nawierzchnia) oraz przekazanie informacji do użytkowników dróg m.in. za pośrednictwem mediów, w tym CB-radio, RSO (wykonuje: MI/GDDKiA, RCB, MSWiA);

Wprowadzanie ograniczeń prędkości dla pociągów oraz przekazywanie informacji o utrudnieniach społeczeństwu m.in. za pośrednictwem mediów, komunikatów dla podróżnych na dworcach, RSO oraz zabezpieczenie zapasu wody dla podróżujących (wykonuje: M!/PKP PLK, MSWiA, wojewodowie);

Przygotowanie krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) do warunków wzrostu zapotrzebowania na moc w związku z pracą dodatkowych urządzeń chłodzących oraz informacje o ewentualnych planowanych ograniczenich (wykonuje: PSE, ME, wojewodowie);

• W związku z czasowym obniżeniem poziomu wody w rzekach, przygotowanie elektrowni systemowych na możliwe utrudnienia w poborze wody chłodzącej do procesu produkcji (wykonuje: PSE. RCB, ME, wojewodowie).

          REKOMENDACJE: WOJEWODOWIE        

• Informowanie ludności o prognozowanych niebezpiecznych zjawiskach metereologicznych, w tym za pośrednictwem RSO;

• Podjęcie akcji informacyjnej dlaspołeczeństwa - jak bezpiecznie przetrwać upały, w tym jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk;

Koordynowanie działań administracji zespolonej w zakresie udzielania pomocy (przedsiębiorstwa wodociągowe/PSP - rozstawienie kurtyn wodncyh);

• Zintensyfikowanie działań służb w zakresie współdziałania z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego poprzez gotowość do niesienia pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

• Przekazanie rekomendacji i zaleceń dotyczących postępowania/działań w czasie upałów do powiatów;

• Uruchomienie raportowania sytuacyjnego do RCB z uwzględnieniem podejmowanych działań mających na celu zminimalizowanie zagrożenia.

         REKOMENDACJE: SAMORZĄDY        

• Akcja informacyjna dla społeczeństwa - jak bezpiecznie przetrwać upały, w tym jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk;

Zwrócenie uwagi na zabezpieczenie kąpielisk;

•  Informowanie społeczeństwa z wykorzystaniem mediów o sczególnie dużym zagrożeniu pożarowym lasów i wprowadzanych w związku z tym okresowych zakazach wstępu na tereny leśne oraz o stanie technicznym szlaków komunikacyjnych;

•  Utrzymanie ciągłości dziłania sieci wodociągowych;

Uruchomienie działań doraźnych  (udostępnienie ludności klimatyzowanych pomieszczeń, rozstawienie kurtyn wodnych, rozdawanie zimnych napojów itp.);

•  Zorganizowanie pomocy dla podróżujących w sytuacji wystąpienia utrudnień komunikacyjnych (w tym zapewnienie dostarczania wody podróżnym stojącym w korkach drogowych lub przebywającym w pociągach podczas przymusowych przestojów);

• Zintensyfikowanie kontroli warunków życia osób obiętych opieką społeczmą przez środki pomocy społecznej (niepełnosprawni, chorzy, samotni, osoby starsze);

4

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa

tel. +48 22 36 16 858/fax +48 22 36 16 975

e-mail: ooczta@rcb.Q0V.Olhttps://rcb.gov.pl/