Informacja dot. Raportu o stanie Gminy Wyśmierzyce za 2018 rok

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2019 roku odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Wyśmierzyce za 2018 rok.
Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w debacie nad raportem o stanie Gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 7 w/w ustawy składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Na podstawie art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, czyli do 23 czerwca 2019 roku. Ze względu na to, że Urząd nie pracuje od 20 czerwca 2019 roku do 23 czerwca 2019 roku, zgłoszenie należy złożyć do 19 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, pok. nr 200, w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku od 7:30 do 17:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Załącznik:
- Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wyśmierzyce za 2018 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wyśmierzycach
/-/ Stanisław Podpora