Informacja

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Szanowni Państwo,

Dyrektor Centrum Weterana działań poza granicami państwa informuje o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726).  

Na podstawie art. 30a ustawy:

„1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.

  1. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.”

Szczegóły w załączniku: