Informacja

Ocena:

0/5 | 0 głosów

m 1583bf2b0b2619Informacja Burmistrza Wyśmierzyc w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjum, która będzie obowiązywała na terenie gminy Wyśmierzyce od dnia 1 września 2017 r. Na podstawie art. 211, ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) informuję, że od dnia 1 września 2017 r. na terenie Gminy Wyśmierzyce będzie obowiązywać następująca sieć szkół podstawowych i gimnazjum:

Sieć publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce, od dnia 1 września 2017 r., i klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz granice obwodów szkół.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres

 

Klasy/ oddziały

Obwód

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 4

26-811 Wyśmierzyce

I-VIII

Wyśmierzyce, Grzmiąca, Górki, Ulaski Grzmiąckie, Ulaski Stamirowskie, Wólka Kożuchowska, Redlin, Korzeń, Klamy, Jeruzal, Witaszyn, Kożuchów, Paprotno, Romanów, Brodek, Aleksandrów, Olszowa, Działy

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzynie

Kostrzyn 66a

26-811 Wyśmierzyce

I-VIII

Kostrzyn, Jabłonna, Kozłów, Kiedrzyń, Wojciechów, Zielonka, Pabianki

3.

klasy Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Wyśmierzycach prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 4

26-811 Wyśmierzyce

II-III

Wyśmierzyce, Grzmiąca, Górki, Ulaski Grzmiąckie, Ulaski Stamirowskie, Wólka Kożuchowska, Redlin, Korzeń, Klamy, Jeruzal, Witaszyn, Kożuchów, Paprotno, Romanów, Brodek, Aleksandrów, Olszowa, Działy, Kostrzyn, Jabłonna, Kozłów, Kiedrzyń, Wojciechów, Zielonka, Pabianki

Ponadto na terenie gminy Wyśmierzyce realizuje się wychowanie przedszkolne dla dzieci z terenu gminy, w wieku od 3 do 6 lat w:

  1. Przedszkolu Publicznym w Wyśmierzycach, ul. Mickiewicza 4, 26-811 Wyśmierzyce,
  2. oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzynie, Kostrzyn 4, 26-811 Wyśmierzyce.