Informacja

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej w dniu 30 września 2020 roku podpisało umowę na dofinansowanie zadania pn. ,,Cudze chwalicie, Gminy Wyśmierzyce nie znacie” – nowe szlaki rowerowo – piesze w Gminie Wyśmierzyce”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

 Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w oznakowane szlaki rowerowo – piesze łączące miejscowości Korzeń i Kostrzyn, które poprawią rozwój turystyki, rekreacji i kultury lokalnej społeczności.

Kwota dofinansowania 175 000,00 zł.