Hipotezy dotyczące powstania nazwy "Wyśmierzyce"

Ocena:

3/5 | 1 głosów

Nazwa Wyśmierzyce jest niezwykła.  Nie ma w Polsce miejscowości o nazwie identycznej lub zbliżonej.  Fonetyka nazwy jest taka, że  trudno ją oddać poprawnie literami alfabetu łacińskiego.  Stąd przedziwne jej zapisy: " Wyssemyerzyce", " Viiszemerzice", "Wischemysrzicze"'

  1. Językoznawcy twierdzą, że jest  to nazwa patronimiczna pochodząca od staropolskiego imienia Wyszemira lub Wyszemiera.  Z czasem imię to wyszło z użycia i zostało zapomniane.  Wyszemierzyce nie kojarzone juz dłużej z Wyszemirem przekształcono na Wyśmierzyce.
  2. W najstarszej księdze parafialnej miasta  z XVIII wieku nazwę  miejscowości zapisywano jako"Wyszomierzyce " lub "Wyszemierzyce".  Słowo to składa się z 3 członów leksykalnych:
  • przedrostek: "wyszo-", który występuje równiez w polskiej nazwie Wyszogród ( oznaczający gród położony na wzniesieniu),
  • "-mierz" pochodzi od staropolskiego słowa 'mir", "mier" oznaczający : pokój, bezpieczeństwo, stan ochrony prawnej,  porządek publiczny,
  • końcówka "-yce" jako odmiana końcówki "ice" oznacza w języku staropolskim powszechny synonim siedzisk ludzkich.

Łącząc ze soba trzy wyodrębnione człony otrzymujemy teoretyczny model nazewniczy:

Wyszo-mier-ice

Norma fonetyczna języka staropolskiego zaaprobowała wymowę: Wyszomierzyce.

Etymologiczna nazwa Wyśmierzyce oznacza miejscowość położoną na wzniesieniu, objętą ochroną prawną ze strony właściciela lub władcy.

Na podstawie artykułu: Marian Krzesiński" Od czasów najdawniejszych do roku 1945" w " 650 lat Wysmierzyc".