Gmina Wyśmierzyce zajeła II miejsce w konkursie organizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ocena:

0/5 | 0 głosów

MKiDNUprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu: "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" Projekt Gminy Wyśmierzyce zajął II miejsce w konkursie. Tytuł projektu: "Ocalmy od zapomnienia - miejsca pamięci z okresu II wojny światowej na terenie gminy Wyśmierzyce"

Wyniki naboru

Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski oraz wspieranie działań mających na celu trwałe upamiętnienie tych wydarzeń. Ustawowe zadania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej w przypadku miejsc pamięci i trwałych upamiętnień powinny przyjąć konkretną formę stworzenia możliwości sprzyjających otoczeniu tych miejsc stałą i stabilną opieką, polegającą w szczególności na zapewnieniu warunków;

1) naukowego badania i dokumentowania;

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, remontowych i robót budowlanych;

3) zabezpieczenia i utrzymania w jak najlepszym stanie;

4) korzystania z nich w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości i autentyzmu;

5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy.

Głównym celem Programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, i dzięki temu wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych.