Głosowanie korespondencyjne w dniu 12 lipca 2020 roku

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Szanowni Wyborcy,

Zgłoszenia, które zostały złożone przed pierwszą turą, dotyczą również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że pakiet wyborczy zostanie wyborcy wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku wyborcy, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.


Wyborca, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Sposób złożenia wniosku:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach
    hol główny – skrzynka podawcza
    lub II piętro - Sekretariat Urzędu
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP,
  • wykorzystując profil zaufany

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego