E-usługi Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

pobraneSzanowni Państwo,

Rozpoczynamy badania ankietowe w ramach prac nad przygotowaniem działań zmierzających do stworzenia możliwości załatwiania jak największej ilości spraw urzędowych drogą elektroniczną. Ankieta ma na celu zebranie Państwa opinii i potrzeb odnośnie korzystania z usług elektronicznych.

Świadczenie e-usług przez nasz Urząd ma na celu efektywniejsze i szybsze realizowanie zadań publicznych. Państwa odpowiedzi pozwolą nakreślić kierunek, w którym zostaną skierowane działania związane z tworzeniem e-usług w administracji samorządowej w Gminie Wyśmierzyce.

Dwa ostatnie pytania skierowane są tylko do przedsiębiorców.

Ankieta e-usługi

Prosimy o wypełnienie i przesłanie jej do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach do dnia 31 maja 2019r