Edukey Sp. z o.o. zaprasza osoby zamieszkujące tereny wiejskie na bezpłatne 120 godzinne kursy komputerowe z certyfikatem w Twojej okolicy.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

kurskomputerowyKursy skierowane są do: 1.osób dorosłych w wieku 25-64 lata z wykształceniem co najwyżej średnim (policealne już NIE) 2.zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim (gminy przypadające do kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA). 3.uczące się/studiujące/pracujące na terenie województwa mazowieckiego (wg. Kodeksu Cywilnego, nie jest obowiązkowe zameldowanie),

4. NIE uczestniczące wcześniej w bezpłatnych szkoleniach KOMPUTEROWYCH w ramach POKL w latach 2013-2015,

5.  zatrudnione lub bezrobotne,
6.  NIE są na emeryturze ani rencie (chyba, że planują powrót na rynek pracy).

Kurs składa się z 5 bloków tematycznych, trwających łącznie 120 godzin, w których zawiera się m.in. obsługa komputera z MS Windows, Internet, email, MS Excel, MS Word, podstawowe programy graficzne, wyszukiwanie informacji, bezpieczeństwo i rozwiązywanie prostych problemów z komputerem.

Każdy blok tematyczny kończy się zewnętrznym egzaminem IC3 sprawdzającym nabycie umiejętności obsługi komputera, potrzebnych w pracy zawodowej oraz życiu codziennym. Egzaminy odbywać się będą w akredytowanym ośrodku egzaminacyjnym z uprawnieniami.

Aby wziąć udział w kursie należy: (4 opcje do wyboru)

-  wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej przy Terminach kursów:

http://www.edukey.pl/szkolenie/132/bezplatne-kursy-komputerowe-warszawa

- wysłać mail na adres efs@edukey.pl mailto:efs@edukey.pl w treści podając swoje imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu
- zadzwonić pod nr. 42 630-80-99.
- zgłosić się osobiście w biurze projektu w Warszawie, ul. Czeczota 31, II piętro

Zapraszamy do kontaktu: 42 630-80-99

Szkolenia odbywają się w ramach projektu "Dobre TIKi i Języki - bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2, Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

Pozdrawiam,
Bartosz Niewęgłowski
Junior Web Developer & IT Specialist

m: +48 517136651, e: b.nieweglowski@edukey.pl
t: +48 42 630 80 99f: +48 42 298 06 97w: www.edukey.pl