Dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce"

Ocena:

0/5 | 0 głosów

jgh

"Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce"

W dniu 31.07.2020 roku Gmina Wyśmierzyce podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce”.

Całkowity koszt brutto zadania wyniósł: 26 504,00 zł.
Kwota dofinansowania wynosi 26 000,00 zł.

W wyniku realizacji w/w zadania z terenu Gminy Wyśmierzyce w 2020 r. unieszkodliwiono 89,140 Mg wyrobów zawierających azbest.