Dofinansowanie zadania pn. ,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce"

Ocena:

0/5 | 0 głosów

jgh

W dniu 09.09.2021 roku Gmina Wyśmierzyce podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce”.

Całkowity koszt brutto zadania wyniósł: 38 701,02 zł.
Kwota dofinansowania wynosi: 26 312,82 zł.

W wyniku realizacji w/w zadania z terenu Gminy Wyśmierzyce w 2021 r. unieszkodliwiono 133,71 Mg wyrobów zawierających azbest.