Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz modernizacja wiat przystankowych w sołectwie Kozłów.”

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Gmina Wyśmierzyce w dniu 18.06.2021 r. podpisała umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz modernizacja wiat przystankowych w sołectwie Kozłów” współfinansowanego przy pomocy środów z budżetu Województwa Mazowieckiegow ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021.