Dofinansowanie zadania pn. ,, Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kostrzyniu"

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzyniu w dniu 27.09.2021 r. podpisała umowę z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania  pn. ,, Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kostrzyniu".

 

Całkowita wartość zadania: 23 600,00 zł

Kwota dofinansowania: 19 999,00 zł

 

W ramach przedmiotowej inwestycji OSP w Kostrzyniu zakupiło 5 szt. ubrań specjalnych, 2 szt. sygnalizatora bezruchu i 5 szt. hełmu.