Dofinansowanie na realizację zadania” Lokalny Animator Sportu”

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania „Lokalny Animator Sportu” w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w obiektach powstałych w ramach rządowego programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

Zajęcia prowadzone będą od marca do listopada.

W Wyśmierzycach przez Pana Szymona Gacę oraz Pana Norberta Łysakowskiego, natomiast Orlik Kostrzyn prowadzony będzie niezmiennie przez Pana Piotra Leweckiego.

Oczywiście niezmienny jest też główny cel programu, czyli: wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia.

Niech wspólne zaangażowanie w realizację Projektu Lokalny Animator Sportu pozwoli jak najszerzej upowszechniać sport i aktywność wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia świadomego, aktywnego i zdrowego społeczeństwa.

Lokalni Animatorzy Sportu zapraszają wszystkich chętnych.

Harmonogram dostępny poniżej https://programorlik.pl/twoj-orlik/1989/, https://programorlik.pl/twoj-orlik/2439/.

Do zobaczenia na Orlikach!