Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Wyśmierzyce przyjmujących obywateli Ukrainy

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Wyśmierzyce przyjmujących obywateli Ukrainy

Świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy po dniu 24 lutego 2022 roku. Kwota świadczenia wynosi 40 zł dziennie za osobę i może być przyznana na okres maksymalnie 60 dni.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i jest wypłacane z dołu.

Podstawą prawną przyznania i wypłaty świadczenia jest art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605).

Wnioski o przyznanie świadczeń są przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Wyśmierzycach pok. 200 w godzinach pracy urzędu. Druki wniosków do pobrania
w urzędzie lub z załączonego pliku:

Osoba kontaktowa w sprawie wypełnienia wniosku – Małgorzata Zajączkowska.