„Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wyśmierzyce w miejscowościach Wyśmierzyce i Korzeń”

Ocena:

0/5 | 0 głosów

ojczyznienawielelogo

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  
w obszary wiejskie”.  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa
 i Rozwoju Wsi.

Gmina Wyśmierzyce podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wyśmierzyce w miejscowościach Wyśmierzyce i Korzeń”. Celem operacji jest rozwijanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz propagowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców gminy Wyśmierzyce poprzez wybudowanie 2 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Wyśmierzyce i Korzeń.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany termin realizacji: lipiec – sierpień 2018 r.