Bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych dla mieszkańców

Ocena:

0/5 | 0 głosów

plakat A2W1

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wyśmierzyce,

Z przyjemnością informuję, że Gmina Wyśmierzyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 100% na realizację projektu szkoleniowego, mającego na celu poprawę kompetencji cyfrowych 180 mieszkańców naszej Gminy.

Szkolenia, w których mieszkańcy nabywać będą umiejętności korzystania z e-usług odbywać się będą w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyśmierzycach, Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, ,,Klubie Seniora” w Wyśmierzycach oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzynie.

Warunkiem udziału jest wiek - powyżej 25 lat oraz misce zamieszkania – gmina Wyśmierzyce. Każdy uczestnik weźmie udział w szkoleniu, które będzie trwało 32 godziny (8 spotkań po 4 godziny). Terminy i tematy spotkań dostosowane będą do poszczególnych grup, liczących 12 osób. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe.

Moduły szkoleniowe (do wyboru)

  • Rodzic w Internecie
  • Mój biznes w sieci
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci
  • Tworzę własną stronę internetową (blog)
  • Działam w sieciach społecznościowych

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy ( 12 sztuk przenośnych komputerów), który po projekcie zostanie przekazany do 2 placówek oświatowych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyśmierzycach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzynie.

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY. Uczestnikom zapewniony zostanie poczęstunek. Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

Chęć uczestnictwa w projekcie należy zgłosić osobiście  w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, Referat Organizacyjno – Administracyjny, II piętro, pokój 213. Formularze zgłoszeniowe dostępne są również w palcówkach oświatowych w naszej Gminie oraz Bibliotece Publicznej.

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku

Oświadczenie o zapoznaniu z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta