Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 40 - 49 lat

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Plakat MAMMOGRAFIA ATTIS podglad

Szanowni Państwo!

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o. uprzejmie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej mammografii w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego.

Z bezpłatnego badania mammograficznego oraz edukacji w zakresie samobadania piersi mogą skorzystać mieszkanki Mazowsza w wieku 40-49 lat.

Projekt jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Mammografia jest nieinwazyjną metodą badania piersi z wykorzystaniem promieni rentgenowskich. Do mammografii nie trzeba się specjalnie przygotowywać.

           Pracownia Mammografii Centrum ATTIS dysponuje nowoczesnym aparatem cyfrowym zakupionym w 2019 r. Do głównych zalet tego aparatu należy bardzo niska dawka promieniowania, wysoka czułość i dokładność badań oraz gwarancja komfortu dzięki regulacji ucisku głowicy na powierzchni piersi.

Wczesne wykrycie choroby pozwala na jej wyleczenie. Jeśli w trakcie badania okaże się, że w piersi znajduje się jakakolwiek zmiana, proszę pamiętać, że im jest ona mniejsza i wcześniej wykryta, tym łatwiejsza do wyleczenia.  

Czekamy na Panie w przychodni Centrum ATTIS w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89.

 Prosimy o umówienie terminu badania w Rejestracji ZDROWIE KOBIETY osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 321 12 98.

 

Z poważaniem

Elżbieta Sadza

Specjalista Promocji i Marketingu

tel. 22 321 14 40

 

http://www.attis.com.pl 

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. 

  1. Górczewska 89, 01-401 Warszawa, REGON: 016441803, NIP: 5272699583

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000476231

Kapitał zakładowy wpłacony w całości 70 155 000,00 PLN
Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla jej adresata. Jeśli nie jesteś adresatem tej wiadomości, informujemy że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera, bez otwierania załączników.