AZBEST 2020

Ocena:

0/5 | 0 głosów

ogłoszenieUrząd Miejski w Wyśmierzycach przyjmuje wnioski na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w 2020 roku. Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszeni są o złożenie wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2019 r. w pokoju nr 211. Do wniosku należy dołączyć dokumentację fotograficzną (wydruk lub przesłane na adres 
e-mail: umwysmierzyce@wysmierzyce.pl).  Wnioski do pobrania w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach (pok. 211) lub na stronie internetowej www.bip.wysmierzyce.pl